Sportkamp Marrakech

Form

Artikel 1

Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

Overeenkomst:

De Overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Nul30Gym personal training, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Nul30Gym

Deelnemer:

Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Nul30Gym personal training voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten

Personal Trainer:

de heer A. (Ali) Acharki of een andere personeelslid van Nul30Gym

Opdrachtgever:

het bedrijf die Nul30Gym heeft aangesteld, of de deelnemer waaraan Nul30Gym een training of andere activiteit wordt gegeven

Diensten:

De diensten die Nul30Gym aan de Opdrachtgever levert zoals Personal Training, groepslessen, bootcamp, fitness en andere trainingsactiviteiten 

Contract downloaden


Contract tekenen
💬 Waar kan ik je mee helpen?